Regulamin promocji „Wysyłka InPost za 5 zł w aplikacji Bubaa”

Regulamin promocji „Wysyłka InPost za 5 zł w aplikacji Bubaa” (listopad 2023)

 1. Organizatorem promocji jest BUBAA Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
 2. Czas trwania promocji: od 27 listopada 2023r. do 30 listopada 2023r.
 3. Zasady promocji:
  1. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie przesyłek nadanych za pośrednictwem usługi PACZKOMAT INPOST 24/7, której operatorem logistycznym jest InPost Sp. z o.o.
  2. Z promocji mogą skorzystać jedynie użytkownicy aplikacji Bubaa, którzy we wskazanym terminie nabędą od innego użytkownika aplikacji za pośrednictwem funkcjonalności „Koszyk” lub „Kup teraz” przedmiot/y, których możliwość wysyłki została określona jako Paczkomat InPost 24/7 (gabaryt A, B lub C).
  3. W celu skorzystania z promocji, użytkownicy aplikacji Bubaa (zarówno Kupujący jak i Sprzedający) muszą mieć prawidłowo uzupełnione dane w zakładce PROFIL (imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego).
 4. Warunki promocji:
  1. Promocyjna opłata w wysokości 5 PLN za usługę Paczkomat InPost 24/7 dotyczy pierwszych 1000 przesyłek zrealizowanych w okresie trwania promocji.
  2. W przypadku wyczerpania darmowej puli przesyłek przed końcem okresu trwania promocji, Organizator poinformuje o tym fakcie użytkowników aplikacji Bubaa za pośrednictwem swoich kanałów Social Media (Facebook i Instagram).
  3. Po wyczerpaniu darmowej puli przesyłek, Organizator przywróci w aplikacji Bubaa Cennik usług Paczkomat InPost 24/7 sprzed okresu trwania promocji.
 5. Proces realizacji darmowej wysyłki w ramach promocji:
  1. Kupujący za pośrednictwem aplikacji Bubaa nabywa od Sprzedającego przedmiot/y z wykorzystaniem opcji „Kup teraz” lub „Koszyk”, w przypadku których forma wysyłki była określona jako Paczkomat InPost.
  2. Kupujący w trakcie procesu zakupu wybiera adres Paczkomatu, do którego ma zostać wysłany zakupiony przedmiot/y.
  3. Kupujący opłaca prowizję zakupu i koszy dostawy InPost (5 PLN), a następnie dokonuje płatności na rzecz Sprzedającego tylko w wysokości ceny nabytych przedmiotów. Rozliczenie między Kupującym i Sprzedającym, zgodnie z Regulaminem aplikacji Bubaa, odbywa się poza aplikacją.
  4. Po otrzymaniu płatności, Sprzedający drukuje otrzymaną na wskazany w aplikacji adres e-mail (w formie dokumentu .pdf) etykietę InPost, umieszcza ją na paczce z przesyłką i wysyła w dowolnym Paczkomacie InPost.
 6. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowo określony przez Sprzedającego gabaryt przesyłki, skutkujący niemożnością jej wysyłki poprzez określonej wielkości skrytkę w Paczkomacie InPost. W takiej sytuacji Sprzedającemu nie przysługuje możliwość wygenerowania nowej etykiety wysyłkowej o innym gabarycie.
 7. Organizator promocji, zgodnie z Regulaminem Aplikacji Bubaa, udostępnia za pomocą aplikacji odpowiednie środki i narzędzia techniczne do zawarcia umowy sprzedaży przez usługobiorców (Sprzedających i Kupujących), jednak nie jest w takim przypadku stroną zawartej umowy, co oznacza, że prawa i obowiązki z niej wynikające (przede wszystkim dostarczenie produktu i dokonanie zapłaty) ciążą na usługobiorcach będących stroną takiej umowy.
 8. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie usługi logistycznej przez firmę InPost Sp. z o.o., operatora usługi Paczkomat InPost 24/7. Ewentualne reklamacje dotyczące nienależytej realizacji usługi należy składać poprzez stronę https://inpost.pl/reklamacja.
 9. We wszystkich sprawach niezwiązanych z procesem reklamacyjnym usługi logistycznej o której mowa w pkt. 8, należy się kontaktować z Organizatorem pod wskazanym adresem e-mail: [email protected]
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny (np. w przypadku problemów technicznych). W takim przypadku użytkownicy aplikacji zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem komunikatu w kanałach Social Media (Facebook i Instagram).
 11. Każdy uczestnik promocji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem promocji oraz Regulaminem Aplikacji Bubaa zamieszczonym na stronie https://bubaa.pl/page/regulamin-i-polityka-prywatnosci.