Regulamin promocji karnawałowej

Regulamin promocji „Wysyłka za 0 zł w aplikacji Bubaa"

 

 1. Organizatorem promocji jest BUBAA Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.
 2. Czas trwania promocji: od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.
 3. Zasady promocji:
  1. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie przesyłek nadanych za pośrednictwem usługi ORLEN Paczka, której operatorem logistycznym jest RUCH S.A.
  2. Z promocji mogą skorzystać jedynie użytkownicy aplikacji Bubaa, którzy we wskazanym terminie nabędą od innego użytkownika aplikacji minimum 2 przedmioty, których łączne gabaryty zmieszczą się w jednej przesyłce o wymiarach:
   1. Automat Paczkowy Orlen Paczka (APM) i Stacje Orlen:
    • Gabaryt „S”: 8x38x60 cm (maksymalna waga 25 kg)
    • Gabaryt „M”: 19x38x60 cm (maksymalna waga 25 kg)
    • Gabaryt „L”: 41x38x60 cm (maksymalna waga 25 kg)
   2. Punkt odbioru i nadawania paczek (PUDO)
    • Mini paczka: 20x20x30 cm (maksymalna waga 5 kg)
    • Paczka standardowa: 20x30x50 cm (maksymalna waga 20 kg)
  3. W celu skorzystania z promocji, użytkownicy aplikacji Bubaa (zarówno Kupujący jak i Sprzedający) muszą mieć prawidłowo uzupełnione dane w zakładce PROFIL (imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu).
 4. Szczegóły procesu realizacji darmowej wysyłki w ramach promocji:
  1. Kupujący za pośrednictwem aplikacji Bubaa nabywa od jednego Sprzedającego min. 2 przedmioty z wykorzystaniem opcji „Kup teraz”.
  2. Kupujący opłaca prowizję zakupu i dokonuje płatności na rzecz Sprzedającego tylko w wysokości ceny przedmiotów (bez kosztów przesyłki). Rozliczenie między Kupującym i Sprzedającym, zgodnie z Regulaminem aplikacji Bubaa, odbywa się poza aplikacją.
  3. Po otrzymaniu płatności, Sprzedający kontaktuje się z Organizatorem promocji za pośrednictwem skrzynki [email protected] z prośbą o wygenerowanie etykiety z listem przewozowym. W tym celu Sprzedający przekazuje Organizatorowi w treści maila następujące dane:
   1. Punkt nadania przesyłki (wybrany przez Sprzedającego)
   2. Punkt odbioru przesyłki (wcześniej uzgodniony z Kupującym np. za pośrednictwem modułu Wiadomości w aplikacji Bubaa)
   3. Wybrane gabaryty przesyłki (zgodnie z pkt 3b)
  4. Punkt nadania jak i punkt odbioru przesyłki należy wybrać korzystając ze strony: https://www.orlenpaczka.pl/pokaz-punkty/
  5. Organizator po weryfikacji spełnienia kryteriów promocji oraz potwierdzeniu prawidłowości danych osobowych i kontaktowych, przekazuje Sprzedającemu etykietę z listem przewozowym (w formie pliku .pdf) w terminie do 3 dni roboczych, na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w aplikacji Bubaa.
  6. Sprzedający powinien nakleić etykietę na paczkę i nadać ją we wcześniej wskazanym Organizatorowi miejscu.
 5. Organizator promocji nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie usługi logistycznej przez firmę RUCH S.A., operatora usługi ORLEN Paczka. Ewentualne reklamacje dotyczące nienależytej realizacji przesyłki należy składać poprzez formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie www.orlenpaczka.pl w zakładce Pomoc – Kontakt.
 6. We wszystkich sprawach niezwiązanych z procesem reklamacyjnym usługi logistycznej o której mowa w pkt. 5, należy się kontaktować z Organizatorem pod wskazanym adresem e-mail: [email protected]
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji. W takim przypadku użytkownicy aplikacji zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem wiadomości „push” w aplikacji Bubaa.